Χερνιβόξεστο

Χερνιβόξεστο:
Αποτελείται από κανάτα και δίσκο, με τα οποία ο Αρχιερέας πλένει τα χέρια του μπροστά στο λαό πριν την προσκομιδή και κατά τη χειροτονία του διακόνου.

Showing all 2 results