Δίσκος σταυροπροσκυνήσεως

Δίσκος σταυροπροσκυνήσεως:
Δίσκος με τρία αναμμένα κεριά και το σταυρό. Λιτανεύεται εντός του ναού την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως.

Showing all 3 results